top of page
Introducing our law firm
dene 3.jpg

Uluköklü & Partners, Istanbul'da yerleşik, hem ulusal hem de uluslararası müvekkillerine hukuki hizmetler sunan bir hukuk bürosudur. 

  • Legal 500
  • Linkedln

Hukuk Büromuz 

Ekibimiz, müvekkillerimizin benzersiz zorluklarını ve risklerini dikkate alan, özel hukuki çözümler sunmamıza olanak tanıyan, derinlemesine bilgi ve uzmanlıklarıyla tanınmaktadır. Sadece dava konusunda  değil, aynı zamanda arabuluculuk ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda da yoğun olarak çalışmaktayız. Bizi farklı kılan yenilik, kişiselleştirme ve hızlı hizmete olan bağlılığımızdır. Kendini işine adamış avukatlarımız, müvekkillerimize proaktif çözümler sunmak için işbirliği içinde çalışan kendi alanlarında uzman ve söz sahibi akademisyen/konunun uzmanı  danışmanlarımızdan  oluşan bir uzman ağı tarafından tamamlanmaktadır.

Uzmanlık Alanlarımız

İş Hukuku

Toplu iş hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen hukuk bürosuyuz. Yirmi yıllık deneyimimizle müvekkillerimize çok çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Müvekkillerimiz arasında sendikalar, işçiler ve işverenler yer almakta olup, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Uluköklü & Partners olarak, müvekkillerimizin her türlü yatırım, proje, girişim ve işlemlerinin hukuksal düzenlemelerini yapmakta ve bu süreçlerin yönetiminde danışman olarak yer almaktayız. Yatırım ve  projelerde, başından sonuna kadar müvekkillerimizin yanında iş ortakları olarak yer almaktayız.  

Medya ve Eğlence Hukuku 

Hizmetlerimizi eğlence sektöründeki tüm aktörlere sunuyoruz. Fikir ve sanat eserleri yaratan eser sahiplerinin, bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracıların, yapımcıların, radyo, televizyon veya dijital platformlarda çalışan kişilerin ürünlerinin manevi haklarını tesis etmek ve korumak konusunda uzmanız.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Küresel iş dünyası, dünyanın pek çok yerinde fikri mülkiyetin tüm yönleriyle ilgili olarak yeni ve artan düzenleme zorluklarıyla karşı karşıyadır. Fikri mülkiyet dinamikleri yalnızca derin bir hukuk bilgisi değil, aynı zamanda endüstri dinamikleri hakkında da derinlemesine bilgi gerektirir. Müvekkillerimizi Türk Patent ve Marka Kurumu ve ulusal mahkemeler nezdindeki davalarda temsil etmekteyiz.

Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk

Uyuşmazlık çözümü, dava takibi, arabulucuk hizmetlerimiz her müvekkilimiz için özel olarak hazırlanmış bir stratejiye dayanmaktadır. Uyuşmazlık çözüm süreçlerinde konuları Partner seviyesinde ele alıyoruz.

Ekibimiz

“Büroyu ilk kurduğumda ne inşa etmek istediğim konusunda nettim; müvekkillere en üst düzeyde destek hizmeti sağlayan gerçek anlamda uzmanlaşmış, odaklanmış ve titiz bir hukuk bürosu. Kaliteli hizmet ve yüksek müvekkil memnuniyeti yaratmak için hukuk firmasının değerlerine göre karar vermenin önemli olduğunu biliyordum. Başından beri olayların insani yönüne ve insanın değerine odaklanmanın şart olduğuna karar verdim.”  

Şeniz Uluköklü, Kurucu Ortak

1599px-Entrance_to_Istanbul_University_-_Sultanahmet_District_-_Istanbul_-_Turkey_(5719887
bottom of page