top of page

Hizmetlerimiz

İş Hukuku

Toplu iş hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen hukuk bürosuyuz. Yirmi yıllık deneyimimizle müvekkillerimize çok çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Müvekkillerimiz arasında sendikalar, işçiler ve işverenler yer almakta olup, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Tüm tarafların haklarının gözetildiği, dengeli ve eşitlikçi çalışma ortamları oluşturmak temel amacımızdır. Dengesizlik durumlarında savunmasız tarafı temsil etmeye çalışıyoruz.

 

Büromuz Şirketlerin Yönetim Kurulları’na, Üst Düzey Yöneticilerine, İnsan Kaynakları Direktörleri’ne, iş sözleşmeleri, işyeri prosedürleri, yetki devri, çalışma süreleri, rekabet, iş sağlığı ve güvenliği, işe alım, verimlilik, ödüllendirme, disiplin, özlük işlemleri takibi, fesih süreçleri ve yönetimde hukuki stratejilerin oluşturulması gibi konular başta olmak üzere insan kaynakları süreçlerinin  yeniden yapılandırılması gibi stratejik konularda hizmet vermektedir. 

Müvekkillerimiz üretim, satış, finans, medya ve hizmet sektörleri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdendir. Hukuki hizmetlerimiz danışmanlık ve dava takibi kapsamında ağırlıklı olarak; yetki tespiti süreci, sendikalaşma, sendikal hakların korunması, toplu iş sözleşmesi süreci, toplu iş sözleşmesinin yorumlanması, grev ve lokavt, sendikal tazminat davaları, toplu davalar, ayrımcılık, mobbing, iş kazaları, meslek hastalıkları, işe iade davaları, işçilik alacakları, feshe bağlı alacak ve tazminat davaları, sosyal güvenlik kurumlarından rücu talepleri, işe iade davaları, konularını kapsamaktadır.

iStock-1252675203.jpg
bottom of page