top of page

Hizmetlerimiz

Uyuşmazlık Çözümü & Arabuluculuk

Uyuşmazlık çözümü, dava takibi, arabulucuk hizmetlerimiz her müvekkilimiz için özel olarak hazırlanmış bir stratejiye dayanmaktadır. 

Uyuşmazlık çözüm süreçlerinde konuları Partner seviyesinde ele alıyoruz. Bizi farklı kılan, kişi ve şirketlerin ihtiyaçlarını uçtan uca düşünerek bir strateji oluşturmamız ve müvekkilimizle mutabık kaldığımız bu strateji doğrultusunda hizmetlerimizi sunmamızdır. 

 

Şeniz Uluköklü’nün, sektördeki  20 yılı aşan tecrübesi,  birbirinden farklı alanlardaki  uzman ve akademik ağından  yararlanarak her konuya özel oluşturduğumuz uzman ekibimiz ve stratejik ortaklarımız ile birlikte  uyuşmazlık çözümü hizmetleri sunmaktayız.

İşçi İşveren Uyuşmazlıkları, Ticari Uyuşmazlıklar, Tüketici Uyuşmazlıkları, Kira Uyuşmazlıkları gibi alanlarda yapılan ve davaya başlamadan önce arabuluculuğu zorunlu kılan değişiklikler nedeniyle, uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk hayati bir önem kazanmıştır. Arabuluculuk, ister gönüllü ister zorunlu olsun, daha hızlı ve daha etkili sonuçlara ulaşmanın bir yoludur.

 

Arabuluculuk, uyuşmazlığın tarafları arasındaki ilişkiyi korumanın iyi bir yoludur. Bu sebeple müvekkillerimizi aktif olarak arabuluculuk konusunda bilgilendiriyoruz. Şeniz Uluköklü, Sinem Oskay ve Murat Tayyar, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabuluculardır. Ayrıca arabulucularımız, ortaklar arası uyuşmazlıklar, iş hukuku, ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sigorta hukuku, bankacılık ve finans hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku alanlarında (6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca) uzman arabuluculardır.

iStock-1421668112.jpg
bottom of page